Utbildning

Ett hem att växa i

Familjestödsgruppen erbjuder två gånger per år jour- och familjehemmen att gå grundutbildning ”Ett hem att växa i”. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens material vilken i sin tur bygger på FN:s barnkonvention, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem.

Kursen innehåller olika teman, exempelvis: