Utbildning

Utbildning

Läxhjälp på måndagar

Läxhjälpen startar igen i augusti!

 

Utbildning: Ett hem att växa i

Familjestödsgruppen erbjuder en gång per år jour- och familjehem att gå grundutbildning ”Ett hem att växa i”. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens material vilken i sin tur bygger på FN:s barnkonvention, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem.

 

Kursen innehåller olika teman, exempelvis:

  • Att stödja ungdomars behov av närhet och anknytning
  • Ungdomars skolgång och hälsa
  • Vardagen i familjehemmet

 

I mars 2017 startar en ny grupp och kommer att träffas fem-sex tillfällen fram till början av hösten 2017. Vi riktar oss till jour-och familjehem som är nyfikna och vill lära mer, fördjupa sina kunskaper och byta erfarenheter med andra familjer. Vi kommer att sätta samman gruppen utifrån en blandning av erfarna och nya familjer.

Kursledare är familjehemskonsulenterna Lena Berntson och Katarina Bramme.

 

Länkar som kan vara av intresse:

Jour- Familjehem

http://faco.nu/ Familjevårdens centralorganisation

www.skl.se/socialomsorgstod

www.socialstyrelsen.se

www.allmannabarnhuset.se

www.lagrummet.se

 

Utbildning

www.gymnasieantagningen.se

www.gymnasieslussen.se

www.skolverket.se

www.khanacademy.com

www.matteboken.se

www.matematikvideo.se

 

Hälsa och rättigheter

www.1177.se

www.umo.se

www.bup.se

www.rfsu.se

www.rfsl.se

www.bris.se

http://dinarattigheter.se

 

Kultur och fritid

www.stockholm.se/KulturFritid

www.fryshuset.se

www.stockholm.se

www.kulturhuset.se

 

Ny i Sverige

www.informationsverige.se

www.hejsverige.se

www.lansstyrelsen.se/integration

www.socialstyrelsen.se

www.migrationsverket.se/info/3732.html

www.forsakringskassan.se

www.arbetsformedlingen.se

www.skatteverket.se

www.raddabarnen.se

www.redcross.se

www.unicef.se

 

Droger

www.mariaungdom.se

www.polisen.se

www.cannabishjalpen.se

 

 

Nyheter

Se fler nyheter