Utbildning

Läxhjälp på måndagar

Läxhjälpen för ungdomar är varje måndag mellan 17-19 på vårt kontor vid Sandsborgs Tunnelbana. Under lov tar läxläsningen paus.

 

Utbildning: Ett hem att växa i

Familjestödsgruppen erbjuder en gång per år jour- och familjehem att gå grundutbildning ”Ett hem att växa i”. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens material vilken i sin tur bygger på FN:s barnkonvention, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. 2018 sker utbildningen 17/5.

 

Kursen innehåller olika teman, exempelvis:

  • Att stödja ungdomars behov av närhet och anknytning
  • Ungdomars skolgång och hälsa
  • Vardagen i familjehemmet

 

Connect

Just nu pågår en Connectutbildning av en del av våra kära och duktiga familjehem. Syftet är att öka kunskapen kring teorier, bemötande, perspektivtagande m.m. vilket förhoppningsvis gynnar hur familjehemmen och de placerades mående ihop. Utbildningen är omfattande och ingår i ett forskningsprojekt. Läs mer på connectnorden.se

 

Länkar som kan vara av intresse:

Jour- Familjehem

http://faco.nu/ Familjevårdens centralorganisation

www.skl.se/socialomsorgstod

www.socialstyrelsen.se

www.allmannabarnhuset.se

www.lagrummet.se

 

Utbildning

www.gymnasieantagningen.se

www.gymnasieslussen.se

www.skolverket.se

www.khanacademy.com

www.matteboken.se

www.matematikvideo.se

 

Hälsa och rättigheter

www.1177.se

www.umo.se

www.bup.se

www.rfsu.se

www.rfsl.se

www.bris.se

http://dinarattigheter.se

 

Kultur och fritid

www.stockholm.se/KulturFritid

www.fryshuset.se

www.stockholm.se

www.kulturhuset.se

 

Ny i Sverige

www.informationsverige.se

www.hejsverige.se

www.lansstyrelsen.se/integration

www.socialstyrelsen.se

www.migrationsverket.se/info/3732.html

www.forsakringskassan.se

www.arbetsformedlingen.se

www.skatteverket.se

www.raddabarnen.se

www.redcross.se

www.unicef.se

 

Droger

www.mariaungdom.se

www.polisen.se

www.cannabishjalpen.se