Kontaktmannaskap

Genom kvalificerat kontaktmannaskap kan ungdomen få hjälp med att hantera sin vardag och få ett bra vuxenstöd.

Det finns varierande anledningar till att en ungdom är i behov av en kontaktperson. Det kan handla om att ungdomen har ett utåtagerande beteende och lever i destruktiva sammanhang där kontaktpersonen ska stötta till en positiv levnadsutveckling. En kontaktperson kan stötta och ge redskap till att lösa konflikter i nätverket, stötta ungdomen i kontakten med skola för att försöka lösa skolrelaterade konflikter. Det finns även ungdomar som har ett inåtvänt beteende där en kontaktperson uppmuntrar, stöttar och bekräftar ungdomen för att bryta en isolering, motverka depression, fobier eller andra psykiska problem.

Flera av våra kontaktpersoner har även stor erfarenhet av att stötta ensamkommande flyktingungdomar i deras hemmiljö och vara till praktisk hjälp och ett bollplank för att ungdomen ska kunna integreras väl i samhället och på sikt leva ett självständigt och självförsörjande liv.

Familjestödsgruppens kontaktpersoner kan även arbeta på uppdrag av socialtjänsten när en ungdom dömts i tingsrätten till ungdomsvård. Kontaktpersonen stöttar då ungdomen till att inte återfalla i fortsatt kriminalitet och till en positiv utveckling. Vi har också kontaktpersoner som kan arbeta efter ART-metoden som en egen insats eller som en del i ett ungdomsprogram.

En del i ett kontaktmannaskap kan vara att arbeta i nära samarbete med familjebehandlare där det krävs en intensiv familjebehandling för att undvika en placering utanför hemmet för barn och/eller ungdomar.