Familjebehandling

Ibland är svårigheter och konflikter så stora att det behövs stöd utifrån för att få hjälp med en varaktig förändring. Familjestödsgruppen arbetar alltid efter barn/ungdomars behov. Familjebehandling kan utföras i Familjestödsgruppens lokaler eller så kan det utföras i hemmet hos familjerna. Vi har också familjepedagogiska insatser där familjerna får direkt och praktiskt stöd i vardagsnära situationer. Våra behandlare är flexibla och anpassar sitt arbete i samarbete med familjerna. De flesta behandlare är steg 1 utbildade eller legitimerade psykoterapeuter. Beroende på uppdragets karaktär har vi möjlighet att anlita behandlare som på bästa sätt kan tillgodose de mål och behov som föreligger.

Det finns flera olika anledningar till att en familj är i behov av familjebehandling, vanliga orsaker till att vi arbetar med familjer i behov av stöd är;

  • Våld i nära relationer
  • Skolrelaterad problematik
  • Konflikter och kommunikationssvårigheter inom en familj
  • Gränssättning
  • Svårt att räcka till som förälder
  • Föräldraoro för sitt eller sina barn

Ibland behöver familjer ett mer omfattande stöd och socialtjänsten behöver snabbt en insats i hemmet för att trygga barnet/barnen. Våra behandlare kan då arbeta i en intensiv familjebehandling med flera behandlare som har olika roller i arbetet med familjen. Syftet med insatsen är att undvika en placering utanför hemmet. Att föräldrarna är delaktiga och att täta kontakter mellan alla inblandade aktörer hålls är en förutsättning för goda resultat.

Utredningsuppdrag/Omsorgsbedömningar

Vi kan även ta emot utredningsuppdrag från socialtjänsten där vi kan göra en del av utredning enligt SoL.