Öppenvård

 Alla människor är kapabla att vara delaktiga i en positiv förändring. Familjestödsgruppen kan erbjuda följande öppenvårdsinsatser:

•                          Kvalificerat kontaktmannaskap

•                          Familjebehandling

•                          Familjepedagogiska insatser

•                          Familjeterapi/familjerådgivning

•                          Ungdomsvård

•                          Umgängesstöd

Oavsett vilken metod vi använder när vi arbetar med familjer i kris är vår utgångspunkt att alla människor är kapabla att vara delaktiga i en positiv förändring. Så länge det är konstruktivt närmar vi oss barnet/ungdomen och dess nätverk som samarbetspartners för att skapa säkerhet och trygghet kring barnet/ungdomen. Vår erfarenhet är att det är mer effektivt att utveckla och stärka ”friskfaktorer” än att fokusera på ”riskfaktorer”. Naturligtvis utan att negligera/se mellan fingrarna på eventuella missförhållanden eller övergrepp som skett/sker.

Vi arbetar utifrån en systemteoretisk grundsyn och lägger stor tonvikt vid relationerna inom familjesystemet. Vi hjälper familjen att se strukturer och inbördes roller. Lika viktigt som det är att lösa konflikter är det att ge familjen redskap att i framtiden själv kunna ta itu med sina problem och föra konstruktiva samtal. Målsättningen är att stötta, engagera och motivera det ursprungliga nätverket så att vi, det professionella nätverket, successivt kan dra oss tillbaka.

Familjestödsgruppen har goda erfarenheter av att arbeta i parallella interventioner – det vill säga att vår öppenvård arbetar med olika insatser till våra barn och ungdomar placerade i våra jour- och familjehem.

Vi arbetar efter den genomförandeplan som socialtjänsten utformar. I samråd med socialtjänsten skräddarsyr vi lösningar efter barnets/ungdomens individuella behov för att uppfylla genomförandeplanens mål.

Använd menyn här till vänster för att läsa mer om våra insatser!