Öppenvård

Familjestödsgruppen kan erbjuda följande öppenvårdsinsatser:

•                          Kvalificerat kontaktmannaskap

•                          Familjebehandling

•                          Familjepedagogiska insatser

•                          Familjeterapi/familjerådgivning

•                          Ungdomsvård

•                          Umgängesstöd med förberedande och uppföljande samtal

Våra familjebehandlare arbetar utifrån en systemteoretisk grundsyn och lägger stor tonvikt vid relationerna inom familjesystemet. Familjestödsgruppen har goda erfarenheter av att arbeta i parallella interventioner – det vill säga att vår öppenvård arbetar med olika insatser till våra barn och ungdomar placerade i våra jour- och familjehem.
Vi arbetar utifrån målen i den genomförandeplan som upprättas tillsammans med barnet/ungdomen/familjen.
Våra familjebehandlare och kontaktpersoner har hög kompetens inom flera olika områden, såsom tex. psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), hedersrelaterat våld och förtryck, trauma, hemmasittarproblematik, missbruk och våld i nära relation.

Använd menyn till vänster för att läsa mer om våra insatser.