Vår värdegrund

Vi bygger vår värdegrund kring våra värdeord – glädje, engagemang och ansvar.

Vad är glädje?

Glädje är arbetsglädje, att få vara stolt över sitt jobb, för att det vi gör var för sig och tillsammans betyder mycket för någon annan. Ofta till och med skillnaden mellan ett bra liv och en mycket sämre livskvalitet.

Glädje skapar glädje, det du ger får du tillbaka. Vi har en miljö vi alltid har arbetskläderna på i relation till arbetet med våra klienter, vi har ett klientnära förhållningssätt som ger mycket energi och där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra. Skratt skadar inte heller.

Vad är engagemang?

Goda resultat är aldrig en slump, det är följden av entreprenörskap, uthållighet och engagemang. Vi försvarar alltid den skattefinansierade svenska sociala modell.

Vi är en del av varandras arbetsmiljö. Vi skapar förutsättningar för varandra, ger feedback och strävar efter ett bättre liv för alla som är en del av vår vardag.

Engagemang är att ifrågasätta allt vi gör för att göra det ännu lite bättre imorgon. Goda exempel måste spridas i hela Humana.

Vad är ansvar?

Vi är en viktig del av många människors vardag. Vi är en samhällsaktör som tar ansvar. Vi har fått ett stort förtroende från olika uppdragsgivare. Det är vi stolta över och strävar efter att förvalta och utveckla det på bästa sätt.

Våra ledare på alla nivåer ger förutsättningar att göra ett bra jobb och leder genom goda personliga exempel. Ledarna i Humana står bakom sina anställda och är en garant för god kvalitet i allt vi gör. I synnerhet det vi gör för våra klienter.

När något går snett, för det händer, tar vi konsekvenserna och löser problemet tillsammans. Ansvar är att ha en positiv syn på hur vi löser avvikelserna som rapporteras in vi våra olika system. Vi bejakar en seriös avvikelserapportering och vi fokuserar på att lösa grundorsakerna till att saker går snett.

Vi tror på ett delegerat ansvar. Frihet under ansvar är ett annat uttryck för detta. Vi söker därför medarbetare som själva vill ta det ansvaret och förväntar oss att de överträffar det förtroende de fått. Vi arbetar hela tiden med att lära av våra misstag, att bli en lärande organisation och att ha lärande i arbete som en arbetsmetod i vardagen.