BBiC

Alla anställda och familjer som är knutna till Familjestödsgruppen genomgår utbildning gällande innebörden av BBiC som är socialtjänstens utredningssystem för barn och unga.

Så här sammanfattar Socialstyrelsen metoden:

Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn och ungdomar. Det är visionen i Barns Behov i Centrum (BBiC). BBiC syftar till att stärka barns och ungdomars ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention.

Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju behovsområden.

Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnet.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.