För socialtjänsten

Alla barn har rätt till en trygg och stabil vardag, någonstans att bo och en meningsfull fritid. Behöver du som socialsekreterare hitta ett lämpligt jour- eller familjehem, familjestödsboende, träningslägenhet eller någon form av öppenvårdsinsats? I så fall kan vi hjälpa dig med det! Vi strävar efter hög tillgänglighet, närvaro och värme i vårt arbete med barn och ungdomar men det är också viktigt att du som socialsekreterare får svar på de frågor du har och känner dig trygg med att ungdomen har det bra och säkert i sin vardag.

Familjestödsgruppens boendeverksamhet har över 100 familjer med olika kompetensområden, sammansättning och ligger i olika geografiska områden. Samtliga jour- och familjehem genomgår en utbildning hos oss och har en konsulent kopplad till sig under hela placeringstiden. Konsulenten kommer också att vara din kontaktperson här på Familjestödsgruppen. I nära samarbete med socialtjänsten skräddarsyr vi en lösning i varje enskilt fall, med fokus på att barnet/den unge så snart som möjligt ska få tillgång till en fungerande vardag med skola/praktik och en meningsfull fritid.

Främst arbetar vi med barn och unga mellan 12 och 21 år då vi har störst erfarenhet av att arbeta med den åldersgruppen. Vi har även utrymme att ta emot föräldrar med barn då vi har bostäder som lämpar sig för detta. Vår största målgrupp är ensamkommande flyktingungdomar som vi har bra erfarenhet av att arbeta med och många av våra familjer har så kallade familjestödsboenden som har visat sig vara en bra boendeform för äldre tonåringar. Vi har även träningslägenheter till ungdomar och unga vuxna.

Familjestödsgruppens öppenvårdsverksamhet har över 20 behandlare som arbetar åt oss på timanställning. Våra behandlare har lång erfarenhet av att arbeta på uppdrag av socialtjänsten och sammanställer varje månad en skriftlig rapport som skickas till ansvarig socialsekreterare. Arbetet utgår alltid efter de mål som finns uppsatta i genomförandeplanen. Våra behandlare är flexibla i sitt arbete då de har möjlighet att arbeta under obekväm arbetstid och kan arbeta med tolk. Vanligast är att behandlarna arbetar hemma hos familjer men de kan också ha samtal i våra egna lokaler. Varje ärende är kopplat till en öppenvårdshandläggare på kontoret som är behjälplig i ärendet och är socialtjänstens kontaktperson.

Familjestödsgruppen har ramavtal med Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Stockholm stad, Södertälje, Sörmlands kommuner, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Vårt organisationsnummer: 556699-8182