Stödboende

Vi har just nu lediga stödboenden!
Kontakta oss på 08-668 44 33 eller använd formuläret längst ned på sidan för att skicka in din förfrågan.  

Vi erbjuder stödboende för ungdomar i åldern 16-20 år. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund kan se väldigt olika ut. Ungdomen kan ha en historia av svåra uppväxtförhållanden, eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och/eller behov av skydd.

Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda ungdomen inför ett vuxenliv och ett självständigt boende.

En placering i Humana Familjestödsgruppens stödboende innebär att den unge bor i egen lägenhet samt får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. För att kunna bo i stödboende krävs att ungdomen är tillräckligt självständig och klarar sig själv utan daglig tillsyn. Vid behov av stöd och hjälp finns personal att tillgå dygnet runt på telefon samt vid behov även på plats. Ungdomen har en kontaktperson som hen träffar varje vecka samt samordnare som håller i ramarna och kontakten med socialtjänsten. Antalet träffar med kontaktpersonen samt vad timmarna ägnas åt är individuellt anpassade utifrån genomförandeplanen. Våra kontaktpersoner har spetskompetens bland annat när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hemmasittarproblematik samt även språkkompetens.

Inför en placering arbetar samordnare tillsammans med ungdom/familj och socialtjänst fram en målstyrd genomförandeplan som anger ramen för det gemensamma arbetet. Det sociala nätverket är oerhört viktigt och Humana kan även erbjuda familjesamtal vid behov.

Viktiga pusselbitar i stödboendet är:

 • Kontaktperson och Samordnare
 • Journummer
 • Färdighetsträning
 • Läxhjälp
 • Motiverande samtal
 • Gemensamma aktiviteter varje månad

Målet är att den unge ska:

 • Ha en välfungerande vardag
 • Fungera i skola eller annan sysselsättning
 • Hantera sin ekonomi
 • Ha ett socialt nätverk
 • Ha en meningsfull fritid

Humana Familjestödsgruppen har lång erfarenhet av att bedriva stödboende och tillstånd av IVO sedan 2016.  Stödboendet består till största del av enskilda lägenheter runtom i Stockholm. Lägenheterna är fullt utrustade och modernt möblerade. Samtliga nära kollektivtrafik.


Här har vi träningslägenheter:
- Enskede
- Södermalm
- Gärdet
- Gullmarsplan
- Telefonplan
- Husby
- Visättra
- Tensta
- Rinkeby
- Hjulsta
- Akalla