Jourhem

Humana Familjestödsgruppen erbjuder trygga och stabila jourhem i hela Stockholm med omnejd. Många av våra jourhem har flerårig erfarenhet av att vara jourhem. Vi har familjer där en vuxen finns hemma på heltid. Samtliga jour- och familjehem får extern handledning en gång per månad samt regelbunden handledning av familjehemskonsulent under en placering.

Beroende på barnets/den unges behov och socialtjänstens önskemål så skräddarsyr vi en helhetslösning för varje enskild placering. Vid behov har vi möjlighet att intensifiera stödet genom att tex tillsätta en kvalificerad kontaktperson för ungdomen och/eller familjebehandling för vårdnadshavare.

Jourhem är...
...i motsats till familjehem en kortare placering som avser att inte stäcka sig mer än under socialtjänstens utredningsperiod.