Familjestödsboende / jourhem i bredvidboende

Familjestödsboende är en insats som passar bra om ungdomen klarar sig relativt självständigt men där steget fortfarande ändå är för stort för eget boende eller stödboende. I ett familjestödsboende, jourhem i bredvidboende, bor ungdomen i en egen del av familjens bostad. Det kan vara ett eget hus på tomten eller en del av huset med egen ingång, kök och badrum. Möjligheten att klara sig helt själv finns men ungdomen har nära tillgång till stöd av familjen och kan även tillbringa mera tid med familjen vid behov. I genomförandeplanen som upprättas tillsammans med ungdom och socialtjänst framgår målen med insatsen och hur familjen ska stötta ungdomen.

Familjestödsboende kan vara ett alternativ vid tex utsluss från HVB. Vid större behov och om önskemål finns kan vi även tillsätta en kvalificerad kontaktperson.
Vid förälder-barn placering har vi möjlighet att göra omsorgsbedömningar i familjestödsboende.

Våra familjestödsboenden finns runtom i Stockholm och vi har även familjer med språkkompetens.