Familjehem

Humana Familjestödsgruppen har ett stort antal jourhem och familjehem runtom i Stockholm med omnejd. Våra familjer är utredda och godkända och har genomgått minst grundutbildning. Många av våra familjer har flerårig erfarenhet av att vara familjehem och har även genomgått andra utbildningar, såsom Connect (se flik utbildning). Samtliga familjer deltar i handledning en gång per månad och får även regelbunden handledning av familjehemskonsulent.
Våra familjehem har erfarenhet av att arbeta med bland annat barn/unga som utsatts för eller bevittnat våld, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, självskadebeteende, fysiska handikapp mm. Flera av våra familjer talar andra språk och har erfarenhet av andra kulturer.

Kraftigt Förstärkt Familjehem (KFF)
Insats för barn och ungdomar med större behov och där familjehem får extra stöd i arbetet med den placerade. Det extra stödet innefattar att familjehemskonsulenten tar ett helhetsansvar för samordningen av viktiga insatser och kontakter kring den placerade samt oftare handleder familjehemmet. Barnets/ungdomens behov och uppdragets omfattning kräver hög tillgänglighet från familjehemmet.

Uppdrag
• För att samordning och samarbete kring insatsen ska fungera väl ska ett skriftligt uppdrag (genomförandeplan) arbetas fram tillsammans med socialtjänst. I uppdraget ska det framgå vad det finns för förväntningar på familjehemmet och familjehemskonsulent.
• Önskvärt är att insatsen inleds med ett tjänstemannamöte där genomförandeplan arbetas fram.
Familjehemskonsulents roll
• Familjehemskonsulent handleder familjehem utifrån socialtjänstens uppdrag. Varje vecka under insatsen första månad, därefter varannan vecka eller enligt överenskommelse med socialtjänsten.
• Familjehemskonsulent samordnar viktigt insatser och kontakter kring den placerade. Det kan handla om en behandlingsinsats, kontakt på BUP, läkarkontakt, skolkontakt eller liknande.
• Konsulent ansvarar för att familjehem har en tydlig idé utifrån metod och teori om hur de ska uppnå målen i genomförandeplanen.
• Konsulent ansvarar för att månadsrapport för familjehemmet skrivs utifrån genomförandeplan.

Exempel på yrkesgrupper i våra familjehem:
- Socionomer
- Psykoterapeuter
- Mekaniker
- Polis
- Psykolog
- Jurist