Boende

Bland Familjestödsgruppens stabila och trygga boenden för barn och ungdomar finns  jourhem, familjehem, familjestödsboende och stödboende/träningslägenheter. Vi arbetar främst med barn och ungdomar mellan 12 – 21 år. Vi tar även emot barn och ungdomar som behöver placering tillsammans med vårdnadshavare. För ensamkommande flyktingbarn har vi en boendeform som kallas integrationsboende. Alla våra familjer har en konsulent som stöttar familjerna vid placering.

I nära samarbete med socialtjänsten skräddarsyr vi en lösning i varje enskilt fall, med fokus på att barnet/den unge så snart som möjligt ska få tillgång till en fungerande vardag med skola/praktik och en meningsfull fritid.

Vi utgår alltid från barnets behov när vi matchar med jour- och familjehem så att placeringen får så goda förutsättningar som möjligt att bli gynnsam. Alla våra jourhem, familjehem och familjestödsboenden är utredda och godkända av en extern utredare och familjerna erhåller extern handledning en gång i månaden. Familjerna har kunskap om BBIC; Barns Behov i Centrum och kan arbeta efter systemet.

Använd menyn här till vänster för att läsa mer om våra boendeformer!

Våra boenden finns i:
- Stockholm med
  kranskommuner
- Uppland
- Sörmland
- Mälardalen