Intervju med ett familjehem

Möt familjen Brydolf som driver familjehem

”Det har berikat oss enormt”

De hade länge haft tankar på att någon gång öppna sitt hem för ett barn eller en tonåring i behov av en andra familj. Men trots att viljan fanns där brukade det stanna vid just en tanke, för farhågorna var också många. Både för hur deras egna barn skulle reagera och för om de verkligen skulle kunna bli ett så bra och tryggt familjehem som de önskade. Men när familjen för två år sedan flyttade och plötsligt hade en tom gäststuga stående på tomten aktualiserades frågan igen och Zenzi och Marcus Brydolf bestämde sig för att i alla fall gå på ett infomationsmöte.

Här kommer en ljudfil där Marcus och Zenzi berättar om hur de blev familjehem.