Bli jourhem

Alla barn har rätt till en trygg och stabil vardag, någonstans att bo och en meningsfull fritid. Vill du öppna ditt hem för ett barn/ungdom under en kortare eller längre period? Har du engagemang, utrymme, tid och tålamod? Det viktiga är inte hur din familj ser ut. Du/ni kan bo i villa eller i lägenhet, vara ensamstående, sambo, gifta, ha barn eller inte, arbeta heltid/deltid, studera. Huvudsaken är att du/ni kan erbjuda en varm och trygg miljö samt ett eget rum för barnet. Om du är intresserad av att bli jour och familjehem kan du fylla formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!

Alla våra familjer genomgår grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och erbjuds därefter även andra utbildningar, bland annat Connect (se flik utbildning). Vid placering så får familjen en egen familjehemskonsulent som stöttar och handleder och håller i kontakten med socialtjänsten. Man får även delta i extern handledningsgrupp tillsammans med andra jour – och familjehem en gång per månad.

Rekryteringsgången av jour-/familjehem ser ut som följande:

-> personal från Familjestödsgruppen besöker dig och din familj i hemmet

-> du fyller i och begär polisregisterutdrag, socialregisterutdrag, kronofogdeutdrag, utdrag från försäkringskassan

-> utredare träffar dig för djupintervjuer vid minst två tillfällen

-> referenssamtal med två referenter per vuxen i hushållet (en professionell och en privat)

-> utredning sammanställs och utredare bedömer utredningen och familjens lämplighet

-> utredning skickas vidare för nämndgodkännande

Citat från några jour-och familjehem:


”Jag kan göra skillnad för en annan människa.”


”Något som har gett oss mycket är att få en inblick i hur det kan vara för ungdomar som växer upp i utsatta miljöer.”


”Det är tillfredsställande att kunna hjälpa till med ungdomar. Det känns bra att vara en trygghet för dem, att ge något till någon som behöver det.”


”Man funderar mycket på värderingar i livet. Det ger mycket tillbaka till oss att ha en ungdom boende i vårt hem.”


”När man sitter i möten med ungdomen tillsammans med er på Familjestödsgruppen och socialtjänsten så får man syn på vad man gör för en annan människa. Det betyder verkligen något!”


 

1. Vilket språk talar ni i första hand hemma?
SvenskaSvenska/annat språkAnnat språk

Om annat språk, vilket?

2. Vilken typ av sysselsättning har du för tillfället?
Arbetar heltidArbetar deltidStuderarFöräldraledigKorttidssjukskriven (mindre än sex månader)Långtidssjukskriven/förtidspensionärArbetssökandeAnnat
Om annat, ange:

3. Är du för närvarande:
Gift/samboSärboEnsamståendeSkild/separerad

4. Har du hemmaboende barn?
JaNej

5. Har du husdjur?
JaNej

Om ja, vilken typ av husdjur:

6. Vilken boendeform bor du i?
LägenhetRadhus/villaHus på landet
8. Kan du erbjuda eventuell placerad ungdom ett eget sovrum?
JaNej

9. Förekommer du eller någon annan i hemmet i nedanstående register?
Ja, förekommer i polisens misstanke-/belastningsregisterJa, förekommer i Kronofogdemyndighetens registerJa, förekommer i socialregistretJa, förekommer i Försäkringskassan registerNej

Om ja, förklara:


10. Har du/ni tidigare tagit emot jour- eller familjehemsplacering?
JaNej

Om ja, hur många placeringar samt år för första placering:

11. Är du beredd att avsätta tid för obligatorisk handledning då du har en placering?
(En gång i månaden, två timmar åt gången)
JaNej

12. Är du beredd att skriftligen rapportera en gång i månaden då du har placering?
JaNej

13. Kommer du ha möjlighet att vid eventuell placering ta ledigt från jobbet (eller motsvarande) för att delta på möten med socialtjänsten?
JaNej

14. Övrigt – här vill vi att du beskriver dig och din familj.

rygg

Alltid där
Som jour- och familjehem har du alltid stöttning och uppbackning från oss på Familjestödsgruppen. Vi finns tillgängliga för våra familjer dygnet runt.

Konsumentverkets beräknade månads-kostnader för hushållet:

Till Konsumentverket