Med anledning av den rådande Corona-situationen

Med anledning av det rådande Corona-läget i Sverige och världen, har vi tills vidare ställt in vårens aktiviteter och föreläsningar. På Familjestödsgruppen följer vi givetvis Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Om du vill läsa mer om dessa, eller hålla dig uppdaterad om utvecklingen, få information hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning, eller kanske veta vart du kan vända dig om du känner dig ledsen, stressad eller orolig, rekommenderar vi att du besöker: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/for-dig-som-ar-orolig
Där kan du även läsa hur du kan gå till väga om du vill bidra som volontär hos Röda Korset, som bl.a. arbetar för att ge stöd till de människor som just nu lever ensamma och isolerade till följd av Corona, och här finns även tips och råd från BRIS kring hur du kan prata med sitt barn om Coronaviruset utan att överföra oro. Varma hälsningar från oss på Humana Familjestödsgruppen!