Vi har nu bra lediga stödboenden och familjehem

Nu i början av sommaren har vi fått ett par bra stödboenden lediga samt även bra familjehem som står redo för att ett nytt barn eller ungdom ska kunna flytta in. Välkomna att ringa 08 668 44 33 för att diskutera vidare!