IVO -tillstånd STÖDBOENDE

Familjestödsgruppen har sedan 2016-11-17 tillstånd av IVO att bedriva stödboende.

Målgruppen för vårt stödboende är ungdomar 16- 20 år med social problematik, som lever i en dålig hemsituation, ensamkommande ungdomar och ungdomar i behov av utsluss/eftervård.

Vårt stödboende bedrivs i form av träningslägenheter med kvalificerad kontaktperson knuten till ungdomen och boendet.

För att göra en förfrågan ring 08-668 44 33.