Hos oss finns alltid en dörr öppen

När barn, ungdomar och deras familjer är i behov av stöd och omsorg så har vi ett brett utbud av insatser. I en krissituation är stabila och trygga kontakter viktigare än någonsin och vi har erfarna familjer, behandlare och konsulenter som kan arbeta på socialtjänstens uppdrag. Vår största målgrupp är ensamkommande flyktingbarn och vi har utvecklat en anpassad boendelösning för våra nyanlända som kallas integrationsboende.
Vi har ramavtal med ett flertal kommuner i Stockholms län. Vi tar även emot privatpersoner i behov av familjeterapi.

Är du intresserad av att arbeta som jourhem åt en ungdom? Klicka här och läs mer.