Hos oss finns alltid en dörr öppen

När barn, ungdomar och deras familjer är i behov av stöd och omsorg så har Familjestödsgruppen ett brett utbud av insatser. Vi har erfarna och utbildade jour- och familjehem, familjebehandlare och kontaktpersoner som arbetar på socialtjänstens uppdrag. Vår målgrupp är barn/ungdomar med psykosocial problematik, ensamkommande barn/ungdomar och föräldrar med barn. Vi kan även ta emot ungdomar som varit placerade på exempelvis HVB och ska slussas ut till eget boende.

För äldre ungdomar erbjuder vi stödboende, dvs eget boende i lägenhet och med stöd av kontaktperson.

Vid mer omfattande problematik kan vi skräddarsy olika lösningar, utifrån socialtjänstens önskemål och för att det ska bli så bra som möjligt för ungdomen.

Familjestödsgruppen har ramavtal med ett flertal kommuner i Stockholms län samt även ute i landet. Vi har IVO tillstånd för att bedriva stödboende.

Om Du vill veta mer om vad det kan innebära att bli jourhem/familjehem så kan du kontakta oss genom länken nedan eller ringa till oss på 08-668 44 33. Välkommen att höra av dig!

Är du intresserad av att vara jourhem åt ett barn eller en ungdom? Klicka här och läs mer.