Hos oss finns alltid en dörr öppen

När barn, ungdomar och deras familjer är i behov av stöd och omsorg så har vi ett brett utbud av insatser. I en krissituation är stabila och trygga kontakter viktigare än någonsin och Familjestödsgruppen har erfarna jour- och familjehem, behandlare och konsulenter som arbetar på socialtjänstens uppdrag. Vår största målgrupp är ensamkommande barn och ungdomar. Vi har utvecklat boendeformen integrationsboende (IBO): en anpassad boendelösning för våra nyanlända, läs mer under fliken boende. Vi tar även emot barn och ungdomar som har biologisk familj men av olika anledningar inte kan bo i sin hemmiljö.
Familjestödsgruppen har ramavtal med ett flertal kommuner i Stockholms län och har IVO-tillstånd för stödboende i träningslägenhet. Vi tar även emot privatpersoner i behov av familjeterapi.

Är du intresserad av att arbeta som jourhem åt en ungdom? Klicka här och läs mer.